i

Používáme cookies, které nám umožňují personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti. Brouzdáním na tomto webu s tím souhlasíte. Více informací zde.

Rozumím

Jsme tu pro Vás: +420 467 467 467 | Po - Pá 7:00 - 20:00 | So 8:00 - 16:00

Pravidla soutěže „Wellness víkend“

 1. Společnost CEMOD – CZ s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „CEMOD - CZ“) pořádá v době od 11. 1. 2017 do 16. 1. 2017 (dále jen „doba trvání soutěže“) soutěž s názvem „Wellness víkend“. V průběhu této soutěže může být odeslání nabídky k účasti v soutěži opakováno. Soutěž může být prezentována v různé formě. Soutěž probíhá společně na území České republiky. 

2. Soutěž je určena zákazníkům CEMOD – CZ (dále jen „zákazník“), kterým CEMOD - CZ zaslal soutěžní newsletter, a kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CEMOD - CZ a jejich blízké osoby. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, nebo nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, nebo osoby ve věku 15 – 18 let zastoupené zákonným zástupcem, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky.  

 3.  Do soutěže byla vložena výhra v podobě pobytového voucheru. Podstata ceny je ubytování s doplňkovými službami. Ubytování v pokoji typu Standard. Cena zahrnuje pro 2 osoby: ubytování na dvě noci v pokoji typu Standard, snídani formou bufetu, 2x večeře, 1x oběd, 4x masáž, volný vstup do fitness a wellness centra (finská sauna, whirpool, cvičební stroje) Zájezd nezahrnuje: příplatek za jednolůžkové pokoje, dopravu na místo a následně dopravu z místa, cestovní a jiná pojištění, jinou stravu nebo nápoje než jsou uvedené. Veškeré tyto další náklady spojené s pobytem si výherce a jeho doprovod hradí sám. Výherce také zodpovídá za zdravotní stav svůj a osoby, která ho doprovází, a bere na sebe veškerou zodpovědnost spojenou s cestou do zahraničí. Účastník účastí v soutěži bere na vědomí, že poukaz je dán na konkrétní časové období (Voucher platí do 28.2. 2017) a toto bude sděleno organizátorem. Konkrétní termín si rezervuje účastník v návaznosti na kapacity hotelu sám. Termín ani časová platnost poukazu není měnitelný ani v případě, že se výherce tohoto termínu nemůže zúčastnit. Organizátor nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody a újmy účastníka či jeho doprovodu vzniklé v místě realizace výhry. Každý účastník obdrží nabídku k účasti v soutěži spolu se soutěžními pokyny. Výherce obdrží výhru pobytový voucher při splnění podmínek uvedených v pravidlech soutěže: 1. platně se přihlásí do soutěže a to následujícím způsobem: po internetu si zákazník objedná zboží na www.modino.cz, zaregistruje se do soutěže zadáním kódu akce (ten najde v zaslaném newsletteru), který odpovídá této akci, při objednávce. 2. Výhru získá zákazník, který v období od 11. 1. 2017 do 16. 1. 2017 včetně se platně přihlásí do soutěže dle bodu 3 odst. 1 těchto pravidel a učiní objednávku zboží z internetového obchodu www.modino.cz. Pro účely této soutěže se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 11. 1. 2017 do 16.1. 2017. Tato soutěž je určená pro zákazníky z České republiky. Výherce vylosuje tříčlenná porota.  

 4. Výherci bude výhra zaslána elektronicky emailovou adresu oznámenou výhercem. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 24. 01. 2017. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do 24. 01. 2017 společnosti CEMOD – CZ svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána nejpozději do 24. 01. 2017, výhra propadá ve prospěch společnosti CEMOD – CZ. Výhra propadá ve prospěch společnosti CEMOD - CZ i v případě, že výherce nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže.   

5. Údaje o výherci poskytne CEMOD – CZ účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 21. 01. 2017. CEMOD - CZ si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně. 

6. Výherce soutěže výslovně souhlasí s tím, že společnost CEMOD – CZ, jako organizátor soutěže, je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jeho jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech CEMOD - CZ s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherce soutěže bez omezení území, a to po dobu 5 let po ukončení soutěže. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předání výhry.    

7. Zákazník resp. jeho zákonný zástupce uskutečněním objednávky a postupem podle bodu 3 těchto uděluje souhlas se zpracováním svých údajů v rozsahu uvedeném ve své objednávce (hlavně jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo) společnosti CEMOD – CZ se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice, Česká republika, IČO 25629662 zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 a s jejich případným zpracováním pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích provozovatele, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, emailů, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu trvání účelu zpracování osobních údajů, případně do odvolání souhlasu. Provozovatel může zpracovat osobní údaje i prostřednictvím zprostředkovatele. Zákazník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese provozovatele odvolat svůj souhlas, že má právo přístupu k osobním údajům, právo zablokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv provozovatelem se může účastník obrátit na provozovatele. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz. 

8. Přihlášením se do soutěže zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a s instrukcemi na soutěžních dokumentech, a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Originál pravidel bude po celou dobu trvání soutěže uložen v sídle CEMOD – CZ. Úplná pravidla budou během soutěže zveřejněné na www.modino.cz. 

9. Při jakémkoli porušení pravidel této soutěže si společnost CEMOD – CZ vyhrazuje právo daného zákazníka ze soutěže bez náhrady vyloučit. 

10. Společnost CEMOD – CZ neodpovídá za ztrátu nebo nedoručení jím odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek zasílaných účastníky v souvislosti s touto soutěží 

11. CEMOD – CZ není zodpovědný za jakékoliv závazky a rizika spojené s účastí v této soutěži, ani za jakoukoliv škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svojí účastí v soutěži. CEMOD – CZ nezodpovídá ani za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. 

12. Společnost CEMOD – CZ si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže nebo soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. V případě, když dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to uděláno písemně a zveřejněno na www.modino.cz. Společnost CEMOD – CZ si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky odevzdávání výher. Vymáhání účasti v soutěži právní cestou není možné. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Společnost CEMOD – CZ si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení v souladu s platnými právními předpisy a bez sdělení důvodů.

Přihlaste se k odběru novinek a
získejte slevu 125 Kč CHCI SLEVU