i

Používáme cookies, které nám umožňují personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti. Brouzdáním na tomto webu s tím souhlasíte. Více informací zde.

Rozumím

Jsme tu pro Vás: +420 467 467 467 | Po - Pá 7:00 - 20:00 | So 8:00 - 16:00

Pravidla pro použití odměny označené jako “Bonus 4” v rámci soutěže „Soutěž o 250 000 Kč“

Pořadatelem je a soutěž organizuje obchodní společnost CEMOD – CZ s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČ 25629662, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v odd. C vl. 13638 (dále jen „organizátor“). Tento dokument podrobně vysvětluje využití bonusu 4 v rámci celé soutěže „Soutěž o 250 000 Kč“. Soutěž je pořádána v období ode dne 1.1.2017 do dne 30.10. 2017 a pravidla celé soutěže jsou uvedena na www.magnet-3pagen.cz, www.blancheporte.cz, www.modino.cz, www.vyprodej-slevy.cz, www.magnet-3pagen.sk, www.blancheporte.sk, www.modino.sk, www.vypredaj-zlavy.sk. Soutěž je společná pro Českou a Slovenskou republiku.

  2. Podmínky využití bonusu 4. Bonus 4 je možno využít až po využití bonusu 1, 2 a 3 dle pravidel soutěže „Soutěž o 250 000 Kč“. Pro účely soutěže je za objednané zboží považováno zboží, které je expedováno. Slevy  se týkají pouze dostupného zboží, pokud bude zboží již vyprodáno a hodnota objednávky tak nedosáhne výše, při které by měl zákazník nárok na slevu, organizátor si vyhrazuje právo tuto slevu neudělit a jako kompenzaci udělit zákazníkovi jednorázovou slevu ve výši 10 % z částky odpovídající expedovanému zboží.

Slevy jsou v rámci bonusu 4 poskytovány v následující výši

a) - sleva 200,- Kč při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 750,- Kč; 

    - sleva 500,- Kč při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 1.450,- Kč; 

    - sleva 750,- Kč při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 1.950,- Kč. 

Pro zákazníky, jež jsou občany Slovenské republiky, jsou organizátorem v této akci poskytovány slevy v následující výši: 

b) - sleva 8,-€ při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 30,- €; 

   - sleva 20,- € při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 58,-€; 

   -sleva 30,- € při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 78-,€.

 3. Zákazník si vybere jednu ze slev a tu s příslušným kódem akce lze využít pouze jednou. Pokud bude balík rozdělen do dvou (více) částí, bude sleva v příslušné výši uplatněna až na druhý (či poslední) balík, v němž bude zboží organizátorem zákazníkovi doručováno, případně bude příslušná sleva rozdělena a částečně uplatněna na více balíků, v nichž bude zboží zákazníkovi organizátorem doručováno. Pokud zákazník vrátí zboží, na jehož nákup uplatnil slevu dle pravidel této akce v zákonem stanovené lhůtě pro odstoupení, vyhrazuje si organizátor právo vrátit zákazníkovi hodnotu zboží vráceného v zákonné lhůtě  pouze  do  výše  odpovídající  zákazníkem  skutečně  uhrazené  ceně  za  takové  zboží  tj.  bez započítané části slevy připadající na vrácené zboží. Zákazník bere na vědomí a je výslovně organizátorem v této souvislosti informován, že pokud by došlo k vrácení hodnoty zboží v původní hodnotě, došlo by k bezdůvodnému obohacení na straně zákazníka. Podmínkou účasti v akci je řádná úhrada zakoupeného zboží. Současně platí, že do hodnoty objednávky nebude započítávána hodnota nevyexpedovaného zboží. Účastník akce bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že pro účely této akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, u něhož zákazník odstoupil od kupní smlouvy v zákonné lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy. Nevyexpedovaným zbožím se rozumí zboží,  které není možné zákazníkovi zaslat spolu se zbývající částí objednávky z důvodu vyčerpaných skladových zásob produktů. 

4. Využití slev dle pravidel této akce může účastník akce využít objednávkou zboží ze zásilkového obchodu těmito způsoby: 

a)  poštou  -  je  třeba  zaslat  dle  pravidel  řádně  vyplněný  objednací  lístek  na  následující  adresu: Magnet 3Pagen (Blancheporte, modino, výprodej-slevy),  Dělnická  390,  532  36  Pardubice. Adresa pro Slovenskou republiku: Magnet 3Pagen (Blancheporte, modino, výpredaj-zľavy), P. O. BOX 91, 830 05 Bratislava 35. 

b) objednává-li si účastník akce zboží ze zásilkového obchodu telefonicky nebo elektronickou poštou, je třeba vyjádřit taktéž souhlas s těmito pravidly, a to buď telefonicky operátorovi nebo výslovně do zprávy elektronické pošty, jinak se zákazník nemůže akce zúčastnit. 

c) objednává-li si zákazník ze zásilkového obchodu faxem, je třeba zaslat vyplněný objednací lístek, kterým vyjadřuje  souhlas s těmito pravidly, jinak se zákazník nemůže akce zúčastnit. 

d) objedná-li si zákazník zboží ze zásilkového obchodu přes internetové stránky www.magnet-3pagen.cz, www.magnet-3pagen.sk, www.blancheporte.cz, www.blancheporte.sk, www.modino.cz, www.modino.sk, www.vyprodej-slevy.cz, www.vypredaj-zlavy.sk způsobem zde stanoveným, zaregistruje se do akce zadáním příslušného kódu akce při objednávce zvoleného zboží. 

5. Účastník akce svojí účastí stvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a s instrukcemi ve všech bodech a vyjadřuje s nimi svůj souhlas.

Přihlaste se k odběru novinek a
získejte slevu 125 Kč CHCI SLEVU